Akavia: Möjligheter till kompetensutveckling

De generösare reglerna för korttidsarbete i vårbudgeten välkomnas av Akavia. ”Om man korttidsarbetar finns möjlighet att göra kompetenslyft på arbetsplatserna i den mån det finns pengar. Men ett kompetenslyft behöver inte kosta så mycket”, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef.

Han konstaterar också att i och med att lärosätena tilldelas fler platser så skapas unika möjligheter till kompetensutveckling för permitterade akademiker, något både arbetsgivare och medarbetare bör prioritera.

"Om vi redan nu ger människor förutsättningar att fördjupa sig eller ställa om står Sverige bättre rustat när konjunkturen vänder".

- Vanligtvis saknas inte resurser för kompetenslyft utan snarare tid. Nu får människor gott om tid. Om vi redan nu ger människor förutsättningar att fördjupa sig eller ställa om står Sverige bättre rustat när konjunkturen vänder.

Akavia ställer sig positivt till att regeringens prioriteringar i hög utsträckning fokuserat på företagens behov. I övrigt välkomnas tillskottet till Sveriges Domstolar. Men förbundet ser också behov i andra delar av rättskedjan, exempelvis åklagarväsendet.

- Vi förstår behovet av att prioritera i detta läge. I kommande budgetar hoppas vi få se ett mer strategiskt och långsiktigt perspektiv på hela rättskedjan. Krisens effekter på rättsväsendet illustrerar behovet av en sammanhållen och långsiktig finansiering, säger Anna Nitzelius, rättspolitiskt sakkunnig på Akavia.

Coronapandemin har också påverkat arbetssituationen för många av Akavias medlemmar i den offentliga sektorn. Akavia efterlyser därför resursförstärkningar i kommande budgetar till myndigheter som fått en ökad arbetsbelastning.

Läs mer: Coronaåtgärder för 107 miljarder