Akavia-medlemmen tjänar 47 200 kronor

Medianlönen för samtliga Akavias medlemsgrupper, jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer, ökade jämfört med förra året. Den uppgick till 47 200 kronor.

– Våra medlemmar har hög kompetens och tillhör grupper som är eftertraktade på arbetsmarknaden, framför allt ekonomerna och juristerna. Det avspeglar sig i löneläget. Ett stort antal är verksamma i Stockholmsregionen där arbetsmarknaden är väldigt bra just nu, förklarar Akavias statistiker Björn Floderus.

Han pekar också på yrkesgruppernas goda karriärmöjligheter.

– Du kanske går in i en junior roll som nyexaminerad men därefter ligger arbetsmarknaden öppen för dig. Många, särskilt ekonomer, blir chefer eller specialister. Det senare är kanske allra vanligast bland våra IT-akademiker.

Björn Floderus konstaterar att erfarna jurister sitter i en guldsits. Deras kompetens är hett eftertraktad inom såväl bank- och finansvärlden som bland industriföretag och försäkringsbolag.

– Jag tror att de höga lönerna beror på en kombination av att branscherna går jättebra och att personerna är så eftertraktade till höga toppositioner. Det här handlar om personer med hög kompetens, lång erfarenhet, och som kan utföra avancerade jobb som företagen efterfrågar.

Lönestatistiken omfattar 41 680 medlemmar, inklusive personer i chefsbefattning. När chefslöner räknas bort ur statistiken tjänar jurister i den privata sektorn mest; 50 000 kronor i månaden. Sedan följer ekonomer i samma sektor där medianlönen ligger på 48 000 kronor. Kommunikatörer i kommunal sektor tjänar minst med en medianlön på 37 600 kronor i månaden.

Chefer inom privat sektor tjänar klart mest med en medianlön på 70 000 kronor. Motsvarande siffra för statligt anställda chefer är 63 000, medan kommunala chefers medianlön uppgick till 58 950 kronor.

Som Jusektidningen Karriär tidigare berättat visar statistik från Saco att manliga akademikers livslön är 19 procent högre än deras kvinnliga motsvarigheter.

Den skillnaden beror främst på att kvinnor och män i hög utsträckning väljer olika utbildningar och därmed yrkessektorer. Men det finns också en oförklarlig löneskillnad. Björn Floderus har gjort en modell där han jämfört identiska grupper av kvinnor och män beträffande utbildning, sektor, ålder och befattning.

– Det vill säga att jämför vi exempelvis jurister inom privat sektor som är medelålders chefer så finns en löneskillnad mellan män och kvinnor. Männen har ungefär 2 800 kronor mer i månadslön.