300 miljarder kronor i massivt krispaket

För att bromsa de negativa ekonomiska effekterna av conoraviruset presenterade regeringen ett stödpaket på måndagen. Åtgärdernas riktas till näringslivet och är fullt utnyttjat värt över 300 miljarder kronor.

Krispaketet omfattar bland annat att staten tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar. Företag kan också få anstånd med skatteinbetalningar.

*Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader i två månader; april och maj. Egenföretagare ersätts genom att få en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

*Från och med i dag införs korttidspermittering med syfte att rädda svenska arbetstillfällen. Genom en kraftigt utökad subventionsgrad står staten för en större kostnad vilket innebär att en arbetsgivares lönekostnad kan minska med hälften. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget gäller hela 2020.

* I krispaketet ingår också en försäkring som innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt (moms) som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

För några dagar sedan kom också beskedet om att kravet på läkarintyg under en sjuklöneperiod tillfälligt avskaffas. Regeringen ser åtgärden som ett viktigt verktyg för att avlasta hälso- och sjukvården, förklarade statsminister Stefan Löfven (S) på en presskonferens.