Vassare polisutbildning för civilanställda

Sex månaders aspirantutbildning blir ett obligatoriskt inslag på polisutbildningen för civilanställda. Satsningen är en del i regeringens mål om 10 000 fler polisanställda 2024.

För anställda i befattningar som exempelvis analytiker, civila brottsutredare eller passhandläggare, finns sedan tidigare en särskild polisutbildning. Däremot har det inte varit möjligt att tjänstgöra som polisaspirant. Därför har utbildningen använts sparsamt och nu ändras regelverket så att sex månader aspirantutbildning utgör en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda.

Syftet är att de polisanställda ”ska stå rustade för polisyrkets komplexa arbetsuppgifter”. Utbildningens namn kommer att ändras från polisutbildning för specialister till funktionsinriktad polisutbildning.

I nuläget har ett femtiotal polisanställda påbörjat vidareutbildningen. På sikt vill Polismyndigheten att antalet ska växa.

De nya reglerna träder i kraft den 25 februari och utgör en del av det så kallade Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.