Vabruari – tänk på det här

Nu är vi inne i februari, eller vabruari som månaden också kallas. Ingen annan månad på året stannar så många hemma från jobbet med sjuka barn.

Alla vårdnadshavare har rätt till ersättning för vabb från barnets åttamånadersdag fram till dagen innan barnet fyller 12. Tillfällig föräldrapenning för vård av barn utgår i max 120 dagar per år. I särskilda fall kan den även betalas ut för äldre barn.

Ersättningen uppgår till knappt 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns ett tak. En månadslön över 29 563 kronor påverkar inte dagersättningen som maximalt uppgår till 1 059 kronor per dag före skatt. I vissa kollektivavtal ingår dock en utfyllnad som medger en högre sammanlagd ersättning.

Du kan vabba utan läkarintyg i upp till sju dagar (inräknat lördag och söndag).

Av olika skäl, exempelvis en pressad arbetssituation, väljer många att vobba. Det vill säga att jobba hemifrån och samtidigt vårda ett sjukt barn. Inga arbetsgivare kan dock kräva att anställda vobbar.

Om du arbetar hemma med sjukt barn är det din arbetsgivare som ska betala. Du kan alltså inte uppbära både lön och tillfällig föräldrapenning samma dag såvida du inte delar upp dagen (i exempelvis 50/50), förtydligar Akavias förhandlare/rådgivare Jessicka Rosén.