UKÄ: Högre utbildning lönar sig – oftast

Märks det i lönekuvertet att du gått en högre utbildning? Det har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, analyserat.

Myndigheten konstaterar att kompetensförsörjningen är en stor utmaning. UKÄ har därför studerat hur svensk arbetsmarknad värderar högskoleutbildning, samt om det finns en lönepremie för högre utbildning.

Sammanställningen visar att det finns en positiv lönepremie, det vill säga ett kvitto på att det lönar sig att läsa en högskoleutbildning. Det är dock stor skillnad mellan olika utbildningar.

Trots att mängder av studier redovisar att män generellt tjänar mer än kvinnor visar granskningen att kvinnor har en högre lönepremie för högskoleutbildning än män.

På det stora hela är alltså lönepremien positiv. Men det finns flera högskoleutbildningar där förhållanden är de omvända, något UKÄ menar är förenligt med stora risker för både samhälle och individ. I botten återfinns bland andra konstnärliga utbildningar, medan läkarexamen, juristexamen, och diverse ekonomiska utbildningar ligger i topp.