Tuffare arbetsmarknad för tjänstemän

Ansökningarna om stöd hos Trygghetsrådet ökade med 29 procent förra året. Det är främst i storstäderna som läget på arbetsmarknaden försämrats.

14 189 uppsagda tjänstemän sökte sig till Trygghetsrådet, TRR, under 2019. Men TRR framhåller att det är en ökning från låga nivåer.

I landets två största storstadsområden skedde den största ökningen. Västra Götaland noterade att 51 procent fler tjänstemän sökte stöd, medan motsvarande siffra i Stockholm var 34 procent.

TRR ser framför allt två faktorer bakom att arbetsmarknaden viker. Dels handlar det om hur digitaliseringen påverkar affärsmodeller och dels en politisk osäkerhet i omvärlden, något som exempelvis påverkar bilindustrin.

Men allt är inte mörker. TRR konstaterar att det går snabbare för tjänstemän att hitta ett nytt arbete, starta eget eller gå en kompetenshöjande utbildning. 2019 tog det cirka 7 månader att hitta en positiv lösning, jämfört med 8,5 månad året innan.

Sedan 2007 har i genomsnitt 14 000 uppsagda tjänstemän per år sökt stöd hos TRR.