Forskaren: Stress en strukturfråga

En av sex hinner inte med det de ska göra på jobbet, visar Arbetsmiljö­verkets senaste arbetsmiljöundersökning. Obalans och höga krav i kombination med litet inflytande kan leda till stress och ohälsa. "Detta är en strukturfråga och bör lösas som en sådan. Man ska inte individualisera kollektiva problem", säger Lisa Björk som är forskare vid Institutet för stressmedicin.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att förebygga ohälsa i arbetet, det gäller inte minst den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Nyckelpersoner i det arbetet är chefer på olika nivåer.

– Men på många arbetsplatser saknar cheferna förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar. De har inte möjlighet att vara de närvarande ledare som de behöver vara för att tidigt upptäcka signaler på stress, ohälsa och ökad arbetsbelastning, säger Lisa Björk.

Hon menar att det är viktigt att se frågor kring obalans, skadlig stress och liknande som strukturella. Det kan till exempel gälla hur arbetsplatsen är organiserad, om det finns en tillräckligt bra dialog mellan chefer och medarbetare kring krav och resurser och om det går att anpassa arbetet efter individuella behov och förutsättningar.

– För att cheferna ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar behöver det finnas en god dialog vertikalt i organisationen. Inte minst kommunikationen med den högre ledningen är mycket viktig.

– Individen har å sin sida ett ansvar att rapportera till sin chef när arbetsbelastningen är för hög och be om hjälp att prioritera bland sina arbetsuppgifter. Tyvärr är det många som i stället arbetar ännu mer. Det går till en viss gräns och under korta perioder, men är ingen långsiktig lösning.

Lisa Björk säger att vi lever i en tidsanda och en prestationskultur med krav på ständigt ökande effektivitet och produktivitet.

– Vi har internaliserat att vi hela tiden ska göra mer, snabbare och till högre kvalitet, ofta utan att resurserna ökar. Klarar vi inte det tänker vi att det beror på vår egen oförmåga, att vi inte pallar trycket. Men detta är ingen individfråga.