Sänkte stressen med målstyrd arbetstid

Cancerfonden har ersatt den reglerade arbetstiden med målstyrd. Det betyder att medarbetarna själva är fria att planera sin arbetstid – bara de uppnår sina mål. "Det har minskat den upplevda stressen", säger HR-chefen Sofia Sjövall.

Hon berättar att Cancerfonden, med cirka 75 medarbetare på kontoret i centrala Stockholm, för knappt två år sedan införde så kallad målstyrd arbetstid. Det innebär, lite förenklat, att medarbetaren själv planerar när arbetet ska utföras medan arbetsledningen bestämmer vad som ska göras och hur.

– Vi var då på väg att gå in i ett aktivitetsbaserat arbetssätt och ville ge medarbetare och chefer bästa förutsättningar för det. Målstyrd arbetstid och aktivitetsbaserade arbetssätt går hand i hand.

– I samband med byte av arbetssätt har vi också arbetat med vår kultur och utformat en vision som handlar mycket om respekt och tillit, om att ge mer ansvar till medarbetarna. Jag tror att kulturvisionen är en förutsättning för att vi ska lyckas med både aktivitetsbaserat arbetssätt och målstyrd arbetstid.

Arbetar medarbetarna mer eller mindre än tidigare?

– Vi utgår från kollektivavtalets skrivningar om heltid, men mäter inte antalet timmar som vi arbetar eftersom vi mäter efter målen. Jag tror dock att vi jobbar ungefär lika mycket som tidigare.

– Medarbetarna har i dag både större ansvar och ökad frihet att själva planera sitt arbete. De har mer kontroll över sin arbetstid och kan påverka den i större utsträckning än tidigare.

Mår de bättre?

– Våra sjukskrivningstal är mycket låga, men det var de å andra sidan också tidigare så det säger inte så mycket. Men den upplevda stressen, som vi mäter, lyser inte längre rött hos oss, utan grönt. Det är också ett annat lugn i organisationen än tidigare.

– Jag tror att ökad egenkontroll och större möjligheter att påverka sin arbetsdag är viktiga och bidragande faktorer till det.