Minskade arbetstiden – och ökade effektiviteten

När Östersundshem införde sextimmarsdag minskade sjukskrivningarna samtidigt som personalen fick lika mycket gjort som tidigare. "Många medarbetare berättar att de aldrig tidigare upplevt sig så effektiva som när vi gick ner i arbetstid", säger bolagets HR-ansvarig Jessica Sjöberg-Lundqvist.

Genom att bland annat ge de anställda möjlighet att träna på arbetstid försökte Östersundshem minska på stressen och de höga sjuktalen.

– Vi drog även igång ett värdegrundsarbete och en massa andra åtgärder, men det räckte inte, berättar Jessica Sjöberg-Lundqvist.

Därför bestämdes det att bolaget på försök skulle införa kortare arbetsdag med bibehållen lön för de anställda. Försöksprojektet, som inte fick leda till några extra kostnader, inleddes i januari 2018 och avslutades den sista augusti i fjol.

Visserligen sänktes inte den formella arbetstiden, utan den var även under projekttiden åtta timmar per dag. Men ansåg medarbetarna att de med hänsyn till verksamheten kunde gå hem efter sex timmar, kunde de också göra det. De sista två timmarna utgjorde ett slags beredskapstid.

Under försöksperioden sjönk den genomsnittliga veckoarbetstiden från strax under 40 timmar till 32 timmar.

– Det låter märkligt, men upplevelsen är att majoriteten hann med lika mycket på sex timmar som de tidigare gjorde på åtta, säger Jessica Sjöberg-Lundqvist.

Hur då?

– Bland annat genom att ta kortare raster och arbeta effektivare. De ökade möjligheterna till återhämtning efter arbetet gjorde att jag orkade ge 100 procent i sex timmar i stället för 80 procent i åtta timmar.

"Upplevelsen är att majoriteten hann med lika mycket på sex timmar som de tidigare gjorde på åtta."

Även Sebastian Starkman, som arbetar som integrationssamordnare på Östersundshem, är mycket nöjd med satsningen.

– Fokus låg på att vi skulle vara effektiva och göra ett bra jobb när vi var på arbetet, inte hur lång tid vi var där. Att kunna gå hem efter sex timmar om man tyckte att man då gjort det man skulle göra den dagen innebar ett stort förtroende från arbetsgivarens sida och en morot, säger han.

– Jag kände mig betydligt mer alert under den tiden än vad jag gör i dag när vi är tillbaka i det gamla systemet med åtta timmars arbetsdag. Det märks att det är mindre tid till återhämtning, träning och självvård.

I skrivande stund har man ännu inte beslutat om projektet ska få en fortsättning. Men enligt en utvärdering som forskare vid Mittuniversitetet gjort ledde projektet bland annat till att personalens välbefinnande ökade, sjuknärvaron minskade och sömnen förbättrades bland många av Östersundshems anställda.

Under de första sex månaderna minskade dessutom antalet sjukskrivningar dramatiskt för att mot slutet av 2018 stiga till ungefär samma nivå som de låg på innan projektet startade.

Ökningen sammanfaller i tiden med den stigande turbulensen kring Östersundshem med bland annat häktad, åtalad och senare dömd vd, ny styrelse, återkommande vd-byten och personalnedskärningar.

– Jag tycker att det är lite tråkigt att vi fick chansen att göra detta under just denna turbulenta tid. Å andra sidan tror jag att sjukskrivningarna hade varit mycket högre om vi inte haft projektet, säger Jessica Sjöberg-Lundqvist.