16 tips: Hitta balansen i det flexibla arbetslivet

Stäng av pushnotiser, prioritera och avsätt tid för varje uppgift. Det är några av ingredienserna för att hitta balans när det är möjligt att jobba när och var som helst.

1. Se till att det på arbetsplatsen finns riktlinjer om i vilken utsträckning anställda förväntas vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid, till exempel per telefon eller mejl. Riktlinjerna bör utarbetas gemensamt mellan arbetsgivare och fack.

2. Diskutera tillgänglig­heten med dina kollegor. Gör det tydligt för dig själv och andra när du är tillgänglig.

3. Försök att begränsa tiden du arbetar på distans. Den sociala kontakten med arbetskamrater är viktig.

4. Sätt gränser genom att bestämma hur din arbetsdag ska se ut och håll dig till dem.

5. Boka in egen tid i din digitala almanacka.

6. Tänk på att allt inte behöver vara perfekt. Det är helt okej med tillräckligt bra. Sätt tidsram för varje arbetsuppgift.

7. Sätt av en begränsad tid när du jobbar hemifrån, sitt inte hela kvällen.

8. Om arbetsbelastningen börjar kännas för stor, skriv upp hur mycket du arbetar. Det kan vara ett bra stöd när du ska diskutera frågan med din chef.

9. Se till att ha kontinuerlig dialog med din chef om din arbets­belastning och dina möjligheter till återhämtning. Tveka inta att säga till om du behöver hjälp med att prioritera.

10. Var noga med att ta lunch och återkommande pauser även om du arbetar hemifrån.

11. Sätt av tid för fysisk aktivitet – det är extra viktigt när du har mycket att göra.

12. Skilj på din privata e-post och arbetets e-post.

13. Arbeta fram rutiner för hur ofta du kollar mejlen.

14. Ha olika mobiler för arbete och privatliv.

15. Stäng av eller begränsa antalet pushnotiser i telefonen och datorn.

16. Ha ett kritiskt förhållningssätt till sociala medier och den moderna teknologin. Prioritera.

Källa: Prevent, Saco, Lisa Björk och Joakim Rydvall