Studie: Större risk för sexuella trakasserier om du är kvinna och chef

Det är vanligare att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier när de är arbetsledare, visar en studie från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Forskarna har, tillsammans med amerikanska och japanska kollegor, analyserat enkätsvar från USA, Japan och Sverige för att ta reda på vilka positioner kvinnor som har utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen har. Resultatet pekar på att de med arbetsledande positioner har mellan 30 och 100 procent högre utsatthet, skriver forskning.se.

– När vi började studera sexuella trakasserier förväntade vi oss en högre utsatthet för kvinnor med mindre makt på arbetsplatsen. I stället fann vi det motsatta. När man tänker på saken är förklaringen ganska naturlig: en chef exponeras för nya grupper av potentiella förövare. Det rör sig om både underordnade och chefer på ännu högre nivåer än kvinnan själv, vilket är det vi såg när vi frågade de utsatta kvinnorna om vem som trakasserat dem, säger Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, till sajten.

Studien visar även att kvinnor som är chefer över män är betydligt mer utsatta.

De svenska resultaten bygger på SCB:s arbetsmiljöundersökningar 1999–2007, med cirka 24000 kvinnliga respondenter. I USA och Japan gjorde forskarteamet egna enkätundersökningar, där ungefär 1600 kvinnor deltog i respektive land.