Så tillsätts tjänsten du söker

29 procent av rekryterarna kollar in den arbetssökandes Linkedin-profil. För två år sedan var motsvarande siffra 18 procent. Den nya undersökningen visar också att lediga tjänster oftast tillsätts internt.

Trygghetsrådets rekryteringsenkät omfattar svar från 431 rekryterare, varav 90 procent är verksamma inom privat sektor. Den visar bland annat att Linkedin blir ett allt viktigare skyltfönster för den som söker jobb. Över hälften av rekryterarna använder alltid eller ofta Linkedin.

Linkedin kommer på plats fem när rekryterare hittar kandidater. I topp hamnar interna kandidater före annonsering på den egna hemsidan. Av enkäten framgår att majoriteten av rekryterarna (65 procent) först tittar på en sökandes CV, medan 32 procent börjar med att ögna igenom ansökningsbrevet.

På frågan om rekryterare gör egna sökningar på Linkedin för att hitta kandidater uppger cirka en tredjedel ”alltid” eller ”ofta”.

Fotnot: I motsvarande enkät från 2017 medverkade 685 rekryterare