Så blev tingsrätten Västra Götalands friskaste arbetsplats

På bara några år vände Göteborgs tingsrätt en negativ trend till att bli en sund arbetsplats med sjunkande sjuktal och ökad trivsel. Det ledde till utmärkelsen Västra Götalands Friskaste Företag. Visionen? Att bli Sveriges Domstolars bästa arbetsplats.

– Jag är väldigt glad och nöjd. Vi har prioriterat frågan sedan hösten 2016, arbetat systematiskt med att få en bra arbetsmiljö och lagt ner mycket tid och resurser. Det handlar om en palett av åtgärder. Vår vision är att bli Sveriges Domstolars bästa arbetsplats, säger lagman Johan Kvart.

Tingsrättens chef beskriver en stressig arbetsmiljö med stora krav på exakthet när man fattar beslut och hanterar människors väl och ve.

– Det är en extremt lagreglerad verksamhet med många tidsfrister att förhålla sig till, exempelvis när människor är frihetsberövade.

För bara några år sedan brottades tingsrätten med höga ohälsotal bland sina 230 anställda. Då fattades flera viktiga beslut som ledde fram till en arbetsplats med sjunkande sjukfrånvaro och ökad trivsel, berättar han.

– I grunden bestämde vi oss att det här är saker som måste få ta plats – och tid. Vi gjorde en analys som mynnade ut i en ny arbetsmiljöplan och tog fram en plan för att höja tingsrättens frisknärvaro.

I dag genomsyrar frågor om friskvård och arbetsmiljö hela verksamheten, säger Johan Kvart. Tingsrätten har också sett över sin rekrytering för att öka möjligheten att hitta medarbetare som trivs på arbetet.

– Kulturen är ett annat fokusområde där medarbetarna själva tagit fram en ny medarbetarpolicy. Den anger våra förhållningssätt; hur vi vill vara och hur vi vill arbeta. Vi pratar ofta om den. En viktig del är att policyn poängterar medarbetarnas eget ansvar för sin arbetsmiljö och hälsa. Vi har flera medarbetare som bedriver friskvård för sina kollegor. Det finns bland annat yoga- och löpargrupper.

Trots besvärliga förhållanden i fjol med snäva ekonomiska ramar och en ökad arbetsbörda lyckades Göteborgs tingsrätt med framgång genomföra en omorganisation, enligt Johan Kvart. Fyra stora avdelningar bröts upp till sex mindre enheter.

– Det var väldigt positivt och något jag tror stenhårt på. Förändringen har inneburit ett närmare ledarskap, det vill säga större möjligheter att följa upp och ägna mer tid åt varje enskild medarbetare.

Har du några ytterligare tips för att bryta en negativ utveckling?
– För att skapa en sund arbetsmiljö måste man jobba systematiskt. Att följa upp alla aktiviteter på både kollektiv- och individnivå. Vårt arbete startar vid rekryteringen och fortsätter fram till någon slutar. Då håller vi exit-samtal för att fånga upp det vi har gjort, vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Läs också: "Jobbar han på Sveriges friskaste företag?"