Här är de nya lagarna 2020

Förändrade åldersgränser för pension och billigare att starta aktiebolag. Det är några av nyheterna vi har att förhålla oss till 2020.

Här är ett axplock av viktiga lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet:

Anställningsskyddet förlängs
Förlängt anställningsskydd tills arbetstagaren fyller 68 år. Tidigast då kan en arbetsgivare säga upp en anställd genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Om tre år, 2023, höjs åldersgränsen igen – till 69 år.

Aktiekapitalet sänks
Lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kronor. Tidigare krävdes 50 000 kronor i kapital för att starta ett aktiebolag. Ändringen görs för att främja företagande.

Banker måste tillhandahålla bankomater
Från årsskiftet är de största bankerna skyldiga att säkra tillgången till platser för kontantuttag – samt insättningar av dagskassor. Ett skäl är att göra det möjligt att betala med kontanter över hela landet.

Landsting byter namn till region
Flera lagar och förordningar ändras när beteckningen landsting byts ut mot region. Respektive fullmäktige antar namnet regionfullmäktige. Syftet är enligt regeringen att ”skapa större tydlighet och förståelse för det demokratiska systemets struktur” samt att ”säkerställa enhetlighet”.

Riktålder för pension
Begreppet riktålder för pension införs. Den beräknas utifrån medelåldern i Sverige och fastställs varje år. På sikt ska riktåldern styra pensionsrelaterade åldersgränser i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem.
Åldersgränsen för uttag av inkomstgrundad ålderspension höjs från 61 till 62 år.