Myndigheters utsläpp ökar

De samlade koldioxidutsläppen från myndigheternas tjänsteresor och transporter har ökat. Nu får Naturvårdsverket i uppdrag att ge förslag som ska stärka miljöarbetet.

−Att det går åt fel håll är förstås oacceptabelt och en signal om att arbetet måste växlas upp. Därför tar regeringen nu detta steg, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

I sitt pressmeddelande skriver regeringen att de statliga myndigheterna spelar en viktig roll i arbetet för att nå Sveriges miljömål och genomförandet av miljödimensionen i Agenda 2030.

Enligt Naturvårdsverket har flera myndigheter förbättrat sitt systematiska miljöarbete. Samtidigt har alltså utsläppen från tjänsteresor och även den totala energianvändningen ökat något.

I Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen ingår att se över de statliga myndigheternas redovisningskrav både för den direkta och den indirekta miljöpåverkan samt ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen.
Uppdraget ska redovisas senast den sista september.