Kraftigt ökad långtidsfrånvaro bland chefer

Åren 2014-2018 ökade chefers sjukfrånvaro med 50 procent. Statistiken från Previa omfattar 12 300 chefer.

Eftersom korttidsfrånvaron är oförändrad beror ökningen av sjukfrånvaron på långtidsfrånvaron. Den senare beror i sin tur främst på en mycket kraftig ökning av psykisk ohälsa – 500 procent. Enligt Previa Sjuk & Frånvaro är det främst kvinnliga chefer som står för ökningen.

Statistiken omfattar 170 000 personer på 410 anslutna företag. 12 300 är chefer.

Enligt lag måste arbetsgivare tillgodose en sund arbetsbelastning och bra arbetsmiljö. Previa noterar nu hur efterfrågan på analys, stöd och kompetensutveckling, ledarskap och rehabilitering ökar.