Fråga experten: Kan jag jobba vidare efter 67?

Fråga: Nästa år fyller jag 67 och ska väl egentligen gå i pension. Men jag trivs otroligt bra med mitt nuvarande arbete och har därför pratat en del med min chef om att jobba vidare. Hen har reagerat väldigt positivt och uttryckt att det mest handlar om formaliafrågor som ska tas på ledningsnivå. Finns det några fallgropar här som jag ska vara förberedd på?

Svar: Från den 1 januari 2020 höjs LAS-åldern med ett år och du har rätt att arbeta fram till 68 års ålder. Du har normalt sett en månads uppsägningstid. Från den 1 januari 2023 höjs LAS-åldern till 69 år.

Beroende på vilken arbetsgivare du arbetar hos kan du fortsätta att tjäna in tjänstepension. Fråga din arbetsgivare vilket pensionsavtal du omfattas av eller kontakta Akavias Medlemsrådgivning.

Generellt för de kollektivavtalade pensionsavtalen i privat sektor, såsom exempelvis ITP, tjänas tjänstepension in till och med 65 års ålder.

Arbetar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal beror det på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om. Ta reda på vad som gäller just för dig.

Åsa Harvig, pensionsexpert på Akavia