Han blir ny gd för Kriminalvården

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren lämnar sin post för motsvarande tjänst i Kriminalvården. Myndigheter står inför stora utmaningar i takt med en snabbt ökande beläggning, skriver regeringen.

– Jag är väldigt glad att ha fått regeringens förtroende i en tid då myndigheten står inför många besvärliga frågor, både på kort och lång sikt, sade Martin Holmgren på en pressträff i Rosenbad tillsammans med justitieminister Morgan Johansson (S).

Martin Holmgren har mångårig erfarenhet av svenskt rättsväsende och är generaldirektör för Domstolsverket sedan 2014. Dessförinnan var han lagman vid Nacka tingsrätt, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt samt rätts- och expeditionschef vid Regeringskansliet.

 

"Jag är väldigt glad att ha fått regeringens förtroende i en tid då myndigheten står inför många besvärliga frågor"

Kriminalvården och dess 12 000 anställda har dels till uppgift att verkställa påföljder och dels att bidra till att återfall i brott minskar. Beläggningen på anstalter och häkten ökar snabbt och ett intensivt arbete pågår för att utöka antalet platser.

Martin Holmgren tillträder sin tjänst 2 mars. Han efterträder Nils Öberg som i våras utsågs till generaldirektör för Försäkringskassan.