Förbud mot spridning av rättegångsbilder

Spridning av rättegångsbilder ska kriminaliseras och leda till upp till 6 månaders fängelse. Det föreslår regeringen.

Syftet med förslaget, som lämnas i en lagrådsremiss, är att stärka tryggheten för målsägande och vittnen i rättsprocesser, men även viljan att medverka.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att bilder och filmer som tagits riskerar att spridas på nätet, i exempelvis sociala medier. Bilder och filmer som åsyftas har dessutom tagits i strid med fotograferingsförbudet i rättssalar.

”Risken för att bli uthängd med bild på exempelvis internet eller i sociala medier kan medföra att personer inte vill medverka i rättsprocesser”.

– Den som är vittne eller målsägande ska känna sig trygg i rättssalen. Det är avgörande både för att enskilda ska våga vittna och för samhällets förmåga att klara upp brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Enligt förslaget ska en kriminalisering gälla bilder på enskilda. I straffskalan föreslås böter och fängelse i upp till 6 månader. Grundlagsskyddade medier kommer inte att omfattas av förbudet.

Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 juli 2020.