Chef: Så får du med alla på förändringståget

En förändring på arbetsplatsen kan vara smärtsam. Men genom att skapa tillit, sätta gemensamma mål och fira misstagen är det möjligt att skapa en organisation som är positiv till förändring, menar kommunikationsexperten Karin Zingmark.

Hon är flitigt anlitad rådgivare kring kommunikation och ledarskap. I ryggen har Karin Zingmark 20 års erfarenhet som bland annat marknadschef på Microsoft Sverige. I sin andra managementbok Maxa modet vill hon ge hon nycklarna till att skapa en tillitsfull kultur på arbetsplatsen.

Hur bygger man en organisation där medarbetarna vågar ta risker och förhåller sig positiva till förändring? Enligt Zingmark handlar det om kommunikation parad med en förståelse för hur människan reagerar på förändringar.

– Vi är inte robotar och det kan vara enklare om jag som ledare tar ett steg tillbaka i stället för att vara auktoritär.

Hon beskriver ett vanligt tillvägagångssätt. En grupp, ofta högre upp, i en organisation tänker ut en lösning. Därefter informeras medarbetarna som i sin tur förväntas förstå och anamma den bestämda förändringen.

– Men så fungerar inte människan. Förändring skapar ofta oro och ibland rädslor. Vi börjar fundera på hur det kommer att påverka vår status i gruppen, våra arbetsuppgifter och vår utveckling. Det gör att vi ofta står still eller till och med motarbetar förändringen.

Karin Zingmark slänger ofta ut frågan ”är du förändringsbenägen?”. Hon brukar uteslutande få jakande svar, men menar att vi bara är det så länge vi själva är med och styr hur förändringen ska utformas och när den ska ske.

– Vi kan förstås inte alltid låta alla vara delaktiga. Däremot kan vi kommunicera på ett sätt som bygger tillit och förtroende. Ett exempel är Linkedin som är otroligt duktiga på att arbeta värderingsstyrt och har implementerat det i sin vardag. Linkedins vd har återkommande möten med de anställda då han exemplifierar hur man fattat beslut utefter värderingarna och sedan diskuterar man.

I boken framhåller hon att en modig ledare vågar öppna upp och visa sig sårbar. Det skapar trygga medarbetare som känner att det är okej att göra misstag.

– På Nordic Choice nomineras månadens misstag. Den som ”vinner” går vidare till tävlingen där årets största misstag utses och firas på en fest. Det är en medveten strategi som syftar till att få medarbetarna att förstå att företaget förväntar sig att personalen vågar ta risker och att misstag är en del av det.

Kan du se en generell förändring av ledarskapet?
– Ja, den pågår och det är inte så konstigt. Förr hade vi en lägre förändringstakt och då var ledarens roll att prognostisera resultat och styra i den riktningen. Det fungerar inte i dag då allt går snabbare i och med digitaliseringen som har ändrat förutsättningarna både för oss och våra kunder. Förr hade man 5-årsplaner och visste vart man skulle.