Avtal 2020: Akavias viktigaste frågor

I vår ska Akavia för första gången ge sig in i avtals­rörelsen. Det är dags för förhandling kring flera stora avtal och Mikael Andersson, en av förbundets två förhandlingschefer, ser två frågor som är extra viktiga: lönebildningen och arbetsbelastningen.

För Akavias räkning drog avtalsrörelsen igång på allvar i mitten av januari. I år är det många stora avtal som ligger på bordet, bland andra Almega IT, Telekom samt Tjänsteföretagen.

– Det handlar om viktiga, kunskapsintensiva branscher med mycket utveckling och innovation, säger Mikael Andersson.

Det här är första året som det nystartade förbundet är en av förhandlingsparterna. En av anledningarna till att bilda ett nytt förbund var just att bli en starkare förhandlingspart, vilket Mikael Andersson tror kommer bli verklighet.

– Nu kan vi gå in med en samlad kraft och få ännu större genomslag. Även om vi inte har högst medlemsantal jämfört med andra förbund representerar medlemmarna väldigt värdefulla roller. Det ökar våra förutsättningar att påverka och teckna avtal som ger medlemmarna möjlighet att i sin tur påverka sina arbeten och löner.

"Vi måste kunna utmana oss och även prata om viktiga frågor som brukar ligga utanför den traditionella avtalsrörelsen"

Två av de viktigaste frågorna för förbundet i årets avtalsrörelse är löne­-
bildningen och arbetsbelastningen.

– Vi vill ha en individuell och differentierad lönesättning som baseras på arbetsprestation – och vi vill få genomslag för den tillämpningen hos arbetsgivarna. Då handlar det till exempel om tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen. Kompetens ska ge utslag på lönen.

När det gäller arbetsbelastning vill man ytterligare uppmärksamma arbetsgivarna på frågan.

– Många har en tuff arbetsbelastning och höga förväntningar på tillgänglighet, tillsammans med höga krav på leverans. Vi jobbar med att få fram ett utvecklat ledarskap som balanserar kraven. Vi måste kunna utmana oss och även prata om viktiga frågor som brukar ligga utanför den traditionella avtalsrörelsen.

En av de största utmaningar som Mikael Andersson ser i årets avtalsrörelse är att parterna har olika syn på konjunkturläget och den ekonomiska utvecklingen. Men han ser också en utmaning för den svenska modellen.

– Politiken har banat väg för att vissa yrkesgrupper ska ha högre löneökningar, till exempel lärare och poliser, vilket utmanar systemet. Om många grupper vill ha mer, hur håller man då ihop märket? Det är en stor utmaning för lönebildningsmodellen.