Tre medlemsröster om nya förbundet

Jusek och Civilekonomerna bildar ett gemensamt förbund från nyår. Vi frågade Jusek-medlemmar om deras syn på samgåendet och vilka frågor det nya förbundet bör driva.

Jens Kofoed Hansen, Gösta Lundström och Jenny Börselius Erngren. 

 

Jens Kofoed Hansen

Gör: Vd på Språkservice, ett företag som levererar tolk- och översättningstjänster på ett stort antal språk. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Vad tycker du om sammanslagningen mellan Jusek och Civilekonomerna?
– Jag har alltid uppfattat Jusek som otroligt professionellt och jag har fått fantastiskt fin service när jag byter jobb. Det är positivt att vi blir fler och därmed en starkare förhandlingspart.

Vilka frågor anser du att det nya förbundet ska fokusera på?
– Rent sakpolitiskt tror jag att kompetensutveckling är det allra viktigaste. Vi måste hjälpa individen att hålla sig anställningsbar. Det innebär inte att bli skickad på kurs och sitta och mysa i en vecka. Vi måste ställa krav på arbetsgivare att skapa en miljö där man både blir belönad och får vara med och påverka sitt arbete, men även möjlighet att lära sig verktyg. Från ett fackligt perspektiv måste den här punkten alltid stå på agendan.

Hur bör det nya förbundet arbeta för att attrahera den yngre generationen?
– Det gäller att vara relevant. Vi är inne i en omställning med allt mer gigekonomi, fokus på oss själva som individer och vi ser inte kollektivet som en del. Att vara relevant kan handla om att paketera sig även för den som väljer att jobba som exempelvis konsult. Det är ett evigt arbete.

 

Gösta Lundström

Gör: Läser fjärde året på juristprogrammet vid Lunds universitet, ordförande i Juseks studerandesektion.

Vad tycker du om sammanslagningen mellan Jusek och Civilekonomerna?
– Jag tror att det generellt kommer bli väldigt positivt för alla medlemmar. Det nya förbundet får en starkare röst och det är ganska onödigt att konkurrera om medlemmar inom Saco vilket vi undgår med ett sammangående. Utmaningen blir att gå samman organisationsmässigt, men förhoppningsvis blir det en stor fördel att man kan ta med sig det bästa av två världar.

Vilka frågor anser du att det nya förbundet ska fokusera på?
– Det är viktigt att driva en relevant utbildningspolitik där man fokuserar mycket på arbetsmarknadsanknytning och allas möjligheter till akademiska studier.

Hur bör det nya förbundet arbeta för att attrahera den yngre generationen?
– Det kommer bli viktigt att nå ut med studentpolitiken till studerandemedlemmarna i relevanta kanaler. Förbundet måste vara en relevant aktör genom hela studietiden.

 

Jenny Börselius Erngren

Gör: Jurist, upphandlare på Tyresö Kommun.

Vad tycker du om sammanslagningen mellan Jusek och Civilekonomerna?
– Det positiva med sammanslagningen är den ökade möjligheten för förbundet att påverka och ta tillvara medlemmarnas intressen, att förbundet i sig får en ökad slagkraft. Att det skulle bli någon försämring för den enskilda medlemmen kan jag inte se och ställer mig därför positiv till sammanslagningen.

Vilka frågor anser du att det nya förbundet ska fokusera på?
– Närvaron på arbetsplatsen! I jämförelse med andra fackförbund så har Juseks närvaro på arbetsplatserna varit begränsad. En ökad närvaro skulle innebära att det blir lättare att åstadkomma något för medlemmar och ge mer inflytande på arbetsplatsen.

Hur bör det nya förbundet arbeta för att attrahera den yngre generationen?
– Svår fråga, kanske genom att ta ett större ansvar för välfärds- och trygghetsfrågor, eller genom att arbeta med större fokus på jämställdhet, klimat- och miljöfrågor.