Tidig åldersdiskriminering på arbetsmarknaden

Redan vid 40 år fyllda minskar arbetssökandes möjligheter att gå vidare i rekryteringsprocesser. En rapport visar också att den som uppnått 65 är näst intill chanslös.

Delegationen för senior arbetskrafts rapport bygger på en studie genomförd 2015-2016. Då skickades över 6 000 fiktiva jobbansökningar ut till cirka 2 000 arbetsgivare.

Resultatet visade att möjligheten att gå vidare i en anställningsprocess börjar minska när den sökande är i 40-årsåldern. Sannolikheten för att en sökande som fyllt 65 kontaktas är bara 2-3 procent. Förhållandena är liknande inom alla undersökta yrken.

Delegationens ordförande Anders Ferbe upprörs över resultatet:

– Vi lever allt längre och är allt friskare. Samtidigt skriker stora delar av arbetsmarknaden efter arbetskraft. Fler äldre vill dessutom jobba vidare. Därför är det helt orimligt, förutom olagligt, att kompetenta och erfarna människor väljs bort på grund av sin ålder.

Läs hela rapporten