Svenskar efterlyser mer feedback på jobbet

71 procent av arbetstagarna önskar sig mer feedback på sitt arbete. 8 procent får ingen återkoppling över huvud taget.

Majoriteten av de tillfrågade i Manpowers undersökning tycker att positiv feedback hjälper bäst. 61 procent menar också att negativ feedback hjälper dem att utvecklas ganska eller väldigt mycket.

Men långtifrån alla önskar mer feedback. Närmare var femte person vill inte ha det.

Som anställd kan det vara svårt att ge feedback till sina överordnade så som chefer eller arbetsledning. Av de svarande uppger dock över hälften, ungefär lika många män som kvinnor, att arbetsgivaren har en ”open door policy”, det vill säga en ”välkommen in och ge dina synpunkter-inställning”.

Undersökningen genomfördes av Inizio i juni och omfattade 3 878 respondenter.