Referenser viktigare för Svea hovrätt

Det är viktigt att värna om ­notariernas arbetsmiljö. Det säger Svea hovrätts president Anders Perklev. "Det är viktigt för notarierna själva, men också för att behålla tjänsternas attraktivitet".

Den som genomgått en godkänd notarie­tjänstgöring kan söka anställning som fiskal (en jurist som utbildas till domare) vid en hovrätt eller kammarrätt.

Anders Perklev, som gjorde sin egen notarietjänstgöring vid Klippans tingsrätt i Skåne i slutet av 1980-talet, berättar att notariebetyget har liten betydelse vid rekrytering av fiskaler till Svea hovrätt.

– Vi rekryterar ofta fiskaler innan de har slutfört sin notarietjänstgöring. Det betyder att de inte har fått några betyg. Vi använder oss i stället av referenser från deras närmaste chefer.

– För vår del fungerar det väldigt bra. Vi får väldigt skickliga och kvalificerade sökande till våra tjänster.

"Det är viktigt att det finns en tydlighet i vad som ingår i notarietjänstgöringen, en kvalitetsstämpel."

Många notarier upplever betygssättningen som väldigt stressande?

– Det är viktigt att det finns en tydlighet i vad som ingår i notarietjänstgöringen, en kvalitetsstämpel. Den som varit notarie måste kunna åberopa sin notarieanställning som merit för arbete någon annanstans, inte bara inom domstolsväsendet. Förmodligen vill också framtida arbetsgivare kunna värdera olika sökande mot varandra. Det kan antingen ske genom skriftliga betyg eller muntliga referenser. Nackdelen med referenser är att de efter en tid blir svårare att inhämta.

– När det gäller frågan om hur systemet med betyg eller vitsord ska utformas bör man ta hänsyn till uppfattningen bland notarierna, det är ju de som ska använda vitsorden för att söka framtida anställningar. Samtidigt är det naturligtvis väldigt viktigt att systemet inte påverkar arbetsmiljön negativt under notarietiden. Att man trivs som notarie är ofta grunden för att söka en fortsatt anställning inom Sveriges domstolar.

Bör man ta bort betygen?

– Om vägen framåt är att avskaffa betygen eller om man ska vidta andra åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö för notarierna har jag svårt att ha en uppfattning om.