Regeringen skjuter upp reformeringen av AF

Reformeringen av Arbetsförmedlingen skjuts upp från 2021 till 2022. Dessutom ska den inte vila på LOV, lagen om valfrihet. ”Det finns inte stöd i riksdagen för vår inriktning och då behöver vi backa”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff.


Inför hotet om misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna förhandlat under hela helgen. Det mynnade ut i en gemensam skrivelse där januariavtalets överenskommelse om Arbetsförmedlingen revideras på två punkter.

– Arbetsförmedlingen har under lång tid haft ett lågt förtroende. Vi står fast vid att Arbetsförmedlingen ska reformeras och för det finns ett brett stöd. Det är en stor och viktig myndighet som berör många människor och kommuner. Vi har under helgen enats om att styrningen av myndigheten ska förtydligas.

Eva Nordmark säger att Arbetsförmedlingen måste förbättra matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare, samt rusta bättre för arbetsmarknaden. Hon förklarar samtidigt att det i dag finns 100 000 lediga jobb.

– Vi har lyssnat på Moderaternas och Kristdemokraternas krav som framförts och har därför beslutat om en ny tidsplan och inriktning. För att ge myndigheten arbetsro fram till reformeringen skjuts den fram till 2022. Det ger oss mer tid för kvalitetssäkring. Jag har också bjudit in alla riksdagspartier till en arbetsgrupp.

– Vårt andra besked är ett reformen inte ska vila på LOV, lagen om valfrihet. I stället ska den upphandlingsform som passar bäst tillämpas. Det ska finnas en mångfald av aktörer. För att systemet ska fungera väl måste kvalitet och kontroll vara styrande. Vi kommer att ställa höga krav på externa leverantörer med skarpa kvalitetskriterier. Oseriösa ska utestängas och ingen aktör ska kunna sortera bort arbetssökande.

Exakt hur systemet och upphandlingsfrågan kommer att se ut återkommer regeringen med efter nyår.

– Vi ska analysera reformen utifrån kommuners verksamhet och kostnader. Vi ska säkerställa Arbetsförmedlingens närvaro i hela landet på kort och lång sikt, säger Eva Nordmark.