Parterna överens om fortsatta förhandlingar

Parterna PTK, LO och Svenskt Näringsliv har enats om en avsiktsförklaring för fortsatta förhandlingar. De har lyft ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, kompetensutveckling och utökat stöd i omställning.

– Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg framåt och visar att vi tar ansvar för att utveckla den svenska arbetsmarknaden och värna partsmodellen, säger Martin Wästfelt som är ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen.

Han förklarar att man har olika syn på hur regelverket bör förändras men att man är eniga om att parterna ska utforma spelreglerna även när frågorna är stora och komplicerade.

Förhandlingarna har pågått sedan i våras. PTK har där haft som utgångspunkt att bland annat uppnå stärkt anställningstrygghet för medlemmarna i förbunden, inte minst de visstidsanställda. Man vill att omställning ska omfatta samtliga anställda och att skyddet mot godtyckliga uppsägningar säkerställs.

Respektive part tillsätter nu arbetsgrupper som ska utreda frågeställningar rörande anställningsskyddsregler, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Deras arbete inleds efter nyår och pågår till maj. Partsförhandlingarna återupptas sedan i augusti 2020.