Nya förbundet: Planer på fler förmåner

Bildandet av ett nytt förbund mellan Jusek och Civilekonomerna är en offensiv satsning, fastslår Juseks vd Magnus Hedberg och Civilekonomernas förbunds­direktör Jens Jacobsson. "Vi kommer att vara öppna för medlemmarnas behov, ligga tidigt i utvecklingen och våga pröva nya erbjudanden", säger Magnus Hedberg.

När Jusektidningen Karriär träffar Magnus Hedberg och Jens Jacobsson har förbundens respektive kansli redan delat lokaler i Sundbyberg i en månad. Om förbunden också smälter samman vid årsskiftet, om beslutet klubbas den 16 december under det gemensamma fullmäktige, kommer man att organisera omkring 132 000 medlemmar, vilket gör att man räknar med att bli en tyngre förhandlingspart på arbetsmarknaden och en starkare samhällsaktör.

– Vi har i dag en situation där vi konkurrerat lite grann med varandra och det är inte ändamålsenligt. Samtidigt ser vi en stor utmaning i att fortsätta vara relevanta som förbund. Ju mer muskler vi får desto större förutsättningar att skapa medlemsnytta och vara innovativa, säger Hedberg.

Han får medhåll av Jacobsson som beskriver två förbund som genomför en kraftsamling.

– Det är precis rätt läge nu och det råder ingen kris i något av förbunden. Vi gör det här av egen vilja. Från vår synvinkel, om vi hade fortsatt på egen hand, skulle vi i en längre horisont tvingats hårdprioritera i verksamheten, säger han.

– I Jusek hade vi klarat oss på egen hand i morgon – och om tio år. Men sedan då? säger Hedberg.

Kommer medlemmarna märka några förändringar?

– Nej, de kan känna sig trygga och det gäller alla erbjudanden, exempelvis inkomstförsäkring och medlemslån, som båda förbunden har. Det krävs inga aktiva åtgärder utan medlemskapet inklusive alla förmåner förs över till det nya förbundet. Efterhand kommer vi självklart att bli en starkare förhandlare gentemot olika leverantörer och därigenom skapa ännu bättre erbjudanden på sikt, säger Hedberg.

Diskuterar ni redan nu helt nya medlemsförmåner?

– Ja. Men vi måste bilda förbundet först. Sedan ligger det massor med utvecklingsarbete framför oss. Vi har många planer men vi lanserar inte något nytt 1 januari, säger Jens Jacobsson.

Civilekonomerna organiserar en profession medan Jusek samlar sex olika. Finns det en risk att övriga hamnar i bakvattnet när ekonomerna blir flest?

– Nej, definitivt inte. Vi kommer jobba mycket med att synliggöra och lära känna alla våra professioner. Det ligger i uppdraget, säger Jacobsson.

I det nya förbundet skulle fördelningen i stort sett bli 60/40 mellan privat och statligt/kommunalt anställda medlemmar.

– Vi får en betydande ställning i privat sektor, framför allt i tjänstesektorn. Det kommer förhoppningsvis synas i hur mycket plats vi kan ta i olika diskussioner. Vad gäller statlig och kommunal sektor blir vi fler medlemmar i båda. I staten är vi redan väldigt starka. Det är vi däremot inte i den kommunala sektorn, men vi ser en enorm utvecklingspotential, säger Hedberg.