Nytt förbund: Jusek och Civilekonomerna bildar Akavia

I dag röstade det gemensamma fullmäktige mellan Jusek och Civilekonomerna slutligen ja till att bilda ett nytt förbund. Det nya förbundet Akavia kommer att samla över 130 000 medlemmar.


Planerna på att bilda ett nytt gemensamt förbund har funnits sedan hösten förra året. Under 2019 har två fullmäktige i respektive förbund röstat ja till att gå vidare med arbetet. Nu på eftermiddagen fattade man under ett gemensamt fullmäktige det slutgiltiga beslutet och röstade ja till ett nytt förbund.

Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin röstades enhälligt fram som ordförande för det nya fackförbundet Akavia. ”Aka” för akademiker och ”via” för väg – den akademiska vägen. Förbundet samlar över 130 000 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer, och blir det näst största i Saco.

Som motiv till sammangåendet anges att ett större och starkare förbund har bättre förutsättningar att åstadkomma medlemsnytta.

Det nya förbundet träder i kraft den 1 januari 2020.