Jurist blir Arbetsförmedlingens nya generaldirektör

Maria Mindhammar har utsetts till generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon är i dag överdirektör på myndigheten och efterträder Mikael Sjöberg.

– Maria Mindhammar är rätt person att kliva in som ny generaldirektör och ge det tydliga ledarskap som myndigheten behöver för att ge rätt stöd till arbetssökande och arbetsgivare i hela landet. Hon kommer även att ha en viktig roll att spela i det fortsatta reformeringsarbetet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

För två år sedan fick Maria Mindhammar tjänsten som överdirektör på Arbetsförmedlingen. Uppdraget var att förstärka den interna styrningen och förbättra myndighetens förutsättningar för goda resultat.

I botten är hon jurist och var tidigare regionskattechef och skattedirektör på Skatteverket i Västra Götaland. Dessförinnan har Mindhammar arbetat på bland annat Kronofogdemyndigheten och Skolverket, samt tjänstgjort som hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige.

Maria Mindhammar tillträder omgående, och hennes förordnande sträcker sig till 31 december 2025.