Han ska spara 100 000-tals sidor papper per år

Inom de närmaste åren hoppas advokat Thomas Bodström kunna avskaffa pappershanteringen på sina kontor. "Det handlar om 100 000-tals sidor handlingar per år som inte kommer att skrivas ut", säger han.

Den tidigare justitieministern driver i dag en advokatbyrå med kontor i Stockholm, Södertälje, Örebro och Uppsala.

– I vår kommer vi att vara cirka 20 jurister plus 5 anställda i administrationen, vilket är mycket för att vara en brottmålsbyrå. Det, och att vi har etablerat oss i flera städer, har skyndat på tankarna om att avskaffa pappershanteringen och öka digitaliseringen, säger Thomas Bodström.

– Jag är själv väldigt oteknisk, men har samtidigt insett att detta inte är något som man väljer. Antingen är vi själva offensiva och avskaffar pappershanteringen, eller så dras vi in i det. Om tio år kommer det att vara så här överallt.

"Antingen är vi själva offensiva och avskaffar pappershanteringen, eller så dras vi in i det."

Thomas Bodström berättar att hans byrå under 2020 ska ta in extern kompetens för att hjälpa till med digitaliseringen. Tanken är att alla handlingar på sikt bara ska finnas digitalt.

– I dag accepteras det inte alltid att handlingar skickas via mejl, utan en del vill ha dem i pappersformat. Men det håller på att förändras. Jag tycker till exempel att domstolarna redan är ganska bra på detta.

Finns det inte säkerhetsaspekter med att exempelvis skicka handlingar via mejl eller att spara dem digitalt?

– Jo, och det kommer vi att få lägga mycket resurser på att hantera. Inte minst sekretessfrågorna är förenade med ett stort säkerhetstänkande.

Det är inte ovanligt att en förundersökning är på flera tusen sidor. Thomas Bodström räknar med att hans advokatbyrå, som ett resultat av den ökade digitaliseringen, ganska snart kommer att kunna minska antalet pappersutskrifter med åtminstone 100 000 sidor per år, förmodligen betydligt mer.

– Redan nu är det flera av oss som har förundersökningar digitalt och inte i pappersform. Jag vill att fler och fler ska gå över, men det är inte alltid så enkelt. Många är vana vid att arbeta på ett visst sätt och det får man ha respekt för.

Hur gör du själv?

– Jag har stora förundersökningar på Ipaden, vilket fungerar bra även om jag behöver bli bättre på att exempelvis göra understrykningar, kommentarer, hänvisningar och liknande. I mångt och mycket är detta en träningsfråga.

Sparar du pengar på att digitalisera?

– Nej, jag tror att jag förlorar pengar. Detta kräver ganska så stora investeringar och utbildningsinsatser som kommer att kosta både pengar och irritation. Men detta är något som kommer.

Är pappret borta om fem år?

– Betydligt tidigare än så. Det här ska inte vara en femårsplan.