Hennes resor ger bidrag till klimatpotten

En extra avgift på alla tjänsteresor med flyg eller bilar som drivs av fossilt bränsle betalar en del av läns­styrelsen i Skånes satsningar på klimatsmarta alternativ. "Det är en del av vår interna klimatväxling", säger miljösamordnaren Anna Bengtsson.

På varje enkel flygresa som någon medarbetare på länsstyrelsen i Skåne gör i tjänsten läggs det på en avgift på 250 kronor. Pengarna samlas i en gemensam pott.

– Vi har bland annat använt medel från klimatväxlingen till att investera i bättre utrustning för resfria möten, berättar Anna Bengtsson.

– Jämfört med många andra arbetsplatser har vi i dag bra utrustning för distansmöten, vilket bland annat beror på just klimatväxlingspengarna.

Vem bestämmer vad pengarna ska användas till?

– Vi samlar in förslag från medarbetarna. Men det är länsöverdirektören som fattar beslut.

"Det gäller att resa vid rätt tillfälle och på rätt sätt."

Enligt Anna Bengtsson innehåller länsstyrelsens resepolicy en tydlig prioriteringsordning.

– I första hand bör vi försöka ha möten på distans. Men ibland går inte det och då åker vi ut. Till fysiska möten ska vi i första hand gå eller cykla. När det inte är lämpligt bör vi åka kollektivt, till exempel med buss, tåg eller liknande. I sista hand kan vi använda oss av bil eller flyg.

Det finns många berättelser om struliga ­distansmöten via nätet, teknik som hänger sig och liknande. Är det samma hos er?

– Det är viktigt att ha teknik som verkligen fungerar. Vi gjorde i våras en utvärdering av vår utrustning för resfria möten. Enligt medarbetarnas generella uppfattning fungerar utrustningen bra. Men det räcker ju inte. Det krävs även att de man har sina distansmöten med också har bra teknisk utrustning och en möteskultur som fungerar vid distansmöten, och så är det inte alltid. Jag tror dock att detta är något som kommer att utvecklas allt mer.

– Samtidigt ska man inte glömma att det emellanåt kan vara bra att fysiskt träffa personerna man har möten med och bygga relationer. Det gäller att resa vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Ett annat effektivt sätt att begränsa klimat-påverkan är återanvändning. Anna Bengtsson berättar att när länsstyrelsen i Malmö häromåret bytte lokaler fick en stor del av möblerna flytta med.

– Vi ansträngde oss verkligen för att behålla så mycket som möjlighet av det som fanns i de gamla lokalerna. Av mellan 4 000 och 5 000 föremål som hanterades återanvändes nästan 80 procent, vilket var bra både för miljön och ekonomin.