Tydliga löneskillnader mellan nyutexaminerade män och kvinnor

Det skiljer tusentals kronor i ingångslön mellan nyutexaminerade manliga och kvinnliga ekonomer och jurister. SVT:s granskning visar att männen tjänar mer än kvinnor i samtliga stora akademikeryrken inom Saco.

Enligt siffror från SCB tjänade nyutexaminerade män med ekonomutbildning närmare 7 000 kronor mer i månaden i genomsnitt än nyutexaminerade kvinnor. Motsvarande siffra för juristutbildade är drygt 2 800 kronor mer till männens fördel.

Skillnaderna förklaras delvis med att kvinnor och män väljer att jobba i olika sektorer inom samma yrke. I privat sektor är lönerna ofta högre.

Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, menar att lönegapet handlar om diskriminering.

– Det kan också bero på individuella egenskaper som gör att man får olika ingångslön, men även på det faktum att det finns olika förväntningar på kvinnor och mäns karriärer. Man vet att kvinnor jobbar deltid i större utsträckning än vad män gör; att man förväntar sig att kvinnor kommer att vara frånvarande mer än sina manliga kollegor, säger hon till SVT.

Av SCB:s arbetskraftsbarometer 2018 framgår att nyutexaminerade kvinnor med vissa civilingenjörsutbildningar har högre lön än män. Inom kemi och bioteknik tjänar kvinnorna närmare 2 500 kronor mer i månaden. Om man däremot slår samman alla civilingenjörsutbildningar tjänar nyutexaminerade män mer.