Studenter klimatpressar arbetsgivare

Tar din tilltänkta arbetsgivare sitt ansvar i klimatfrågan? Nu finns ett verktyg som guidar arbetssökande studenter med hållbarhetsengagemang. ”Jag är övertygad om att arbetsgivare som inte ställer om på allvar får svårt att rekrytera”, säger KTH-studenten Joakim Rydén.

För drygt ett år sedan lanserades ett europeiskt studentmanifest för ekologiskt uppvaknande. Sedan dess har 32 000 studenter från högskolor och universitet skrivit på.

Nu sjösätter initiativtagarna till studentmanifestet en plattform med verktyg där studenter kan granska hur arbetsgivare jobbar med ekologisk hållbarhet. Plattformen är ett resultat av ett samarbete mellan franska och svenska studenter.

Joakim Rydén läser femte och sista året på industriell ekonomi vid KTH och är en av sju svenska ”ambassadörer” för studentmanifestet. Han vill slå ett slag för plattformen och verktyget som skapats av franska toppstudenter utifrån möten med näringslivschefer, professorer, forskare och politiker.

Hur har franska arbetsgivare besvarat frågorna?
– Bland de som medverkat finns en betydande ambition till omställning mot ekologisk hållbarhet. Men det är också viktigt att poängtera att majoriteten av tillfrågade företag lyser med sin frånvaro. Man vill alltså inte svara på frågor om klimatansvar.

Berätta om verktyget.
– Från ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv har vi tagit fasta på hur man ska navigera för att hitta sin framtida arbetsgivare och kunna utvärdera deras verksamhet. Det finns en serie frågor att använda för att analysera riktigheten i deras påståenden. Tanken är att du ställer frågorna till dig själv för att se att du har reflekterat tillräckligt. Sedan kan du ta det vidare och ställa frågor direkt till arbetsgivare, exempelvis under en anställningsintervju. Det finns tips på hur man agerar.

Ponera att du söker jobb på ett bilföretag. Hur går du tillväga?
– Det finns olika kategorier att zooma in på. Till att börja med söker jag på ”usefulness and purpose of the companys activity”, alltså varför finns företaget och vad gör man för samhällsnytta? Sedan funderar jag över hur deras aktiviteter påverkar klimatet, den biologiska mångfalden, och kring deras användande av naturresurser. Slutligen tittar jag på hur företag adresserar de här utmaningarna och hur man jobbar för förändring.

Ges några svar på frågorna?
– Nej, olika företag är olika bra på att öppet gå ut med fakta, därför ger verktyget förslag på konkreta frågor jag kan ställa på en arbetsintervju. Många kanske tänker att det är läskigt att ställa krav men vi menar att det snarare pekar på ett engagemang och en vision. Du kan ställa de här frågorna, det kommer inte skrämma bort arbetsgivare utan i många fall vara något positivt.

Hur stort inflytande tror ni att manifestet och verktyget har och kommer att få?
– Vi har fått många reaktioner från näringslivet. Företag är i dag måna om att vara en attraktiv arbetsplats och attrahera studenter. Därför lyssnar de på oss när vi säger det här och bjuder in till dialog. Genom att organisera oss och se vår position som framtidens arbetstagare som en resurs kan vi sätta press på näringslivet och på så sätt hjälpa till att tackla klimatfrågan.

Kommer arbetsgivare som inte uppfattas bry sig om klimatfrågan få svårare att rekrytera?
– Det är jag helt övertygad om. Ställer man inte om på allvar kommer man få mycket svårt i sin rekrytering.