Medarbetarna fick själva välja plats för samtalet

Forskning visar att ett miljöbyte förbättrar medarbetarsamtalet. På Visma Enterprise fick medarbetarna själva välja aktivitet. Resultatet: bättre samtal, fördjupade relationer och ökad tillit.

Det kan vara positivt att flytta medarbetarsamtalet till en annan miljö i stället för att ha det på kontoret. Det bekräftar också anställda på en av Visma Enter­prises avdelningar som ett år fick göra just det genom att själva välja var och hur de skulle ha medarbetarsamtalet.

– Det gjorde att jag började tänka på mötet långt innan – mycket tidigare än jag brukar – dels för att komma på något bra och dels för att komma på vad jag ville säga, berättar Sandra Göz Najem som är digital utbildningsproducent.

Hon valde att gå på en utställning som bestod av sju mörka rum, där besökarna guidades av en blind. ­Aktiviteten avslutades med ett samtal på ett kafé.

– Jag var väldigt ny då och det här gjorde att jag snabbare fick en fördjupad relation till vår chef, förklarar hon.

Tomas Asplund, kursledare, valde att gå på Fotografiska.

– Det var absolut klart mycket mer givande än ett möte på konto­ret där man prickar av en lista, ­säger han och får medhåll av ­Rebecka Andersson, som är kurs­koordinator på företaget:

– Det blev mer personligt fast det ändå var jobb.

De förklarar att bytet av miljö gjorde medarbetarsamtalet mer avslappnat och ökade tilliten mellan medarbetarna och chefen.

– Det resulterade också i att man blev mer engagerad, säger Sandra Göz Najem.

Trots att själva medarbetarsamtalet hölls på en offentlig plats menar de att det inte var något problem att fokusera på mötet, det gjorde det i stället till ett mer naturligt och bättre samtal.