Metoderna som maxar medarbetarsamtalet

Kan man prata om vad som helst under medarbetarsamtalet? Och hur undviker man att hamna i underläge? Samtalsforskaren Lina Nyroos har studerat både hur chefer och anställda agerar – och har flera tankar om hur du borde förhålla dig.

Syftet och intentionen med medarbetarsamtal är oftast att det ska vara bra både för företaget och medarbetaren. Men att sitta inne på chefens rum och berätta ärligt och uppriktigt att man har problem med stress eller kollegor kan ta emot för de flesta. Det är på ett sätt inbyggt i konceptet att det kan bli utlämnande för medarbetaren.

– Det är svårt att få ett bra resultat utifrån ett medarbetarsamtal, det ligger i sakens natur. De flesta vill inte erkänna att de inte klarar av vissa arbetsuppgifter, man vill ju visa att man är bra på sitt jobb, säger Lina Nyroos, docent i svenska och samtalsforskare vid Södertörns högskola.

Hon har studerat interaktionen mellan medarbetare och chefer vid medarbetarsamtal och har sett att samtalen inte alltid är den plats där medarbetaren kan ta upp vad som helst.

Hon förklarar att medarbetarsamtalet är ett formellt samtal, samtidigt som det ofta ramas in som att det är av mer informell karaktär. Det ska vara lite ledigt och personligt.

– Det är svårt att i ett och samma samtal dels ta upp och värdera arbetsprestationer, för att i nästa ögonblick berätta om personliga problem och upplevelser av stress, säger hon.

I sin forskning kunde hon se att medarbetarsamtalen lätt blev en plats för chefen att förmedla sina krav och att information som kom fram kunde vändas emot den anställda.

– Och det tror jag man kan motverka om man har ett tydligt syfte med medarbetarsamtalet. Jag tror också att det absolut viktigaste för dig som anställd är att veta vad chefens syfte är med det här mötet. Det är alltid lättare att hålla ett samtal om man har en ram runt det, säger Lina Nyroos.

Dessutom kunde hon observera att många medarbetare använde medarbetarsamtalet till att lyfta fram sig själva och hur bra de var.

– Majoriteten av medarbetarna som vi studera­de använde frågorna till att berätta om hur bra de var på att hantera olika problem, säger hon.

Det klassiska medarbetarsamtalet sker inne på chefens kontor och redan där har den anställda hamnat i ett fysiskt underläge. Genom att byta rum och kanske till och med ha mötet i grupp kan man komma ifrån den personliga utsattheten, menar hon.

– Många av de saker vi tänker på och tar upp berör ju också andra på företaget och pratar man ihop sig innan så kan fler lyfta samma sak, säger Lina Nyroos. Hon vill också framhålla att medarbetarsamtal, när de görs rätt, kan vara en stor resurs för medarbetaren.

– Det är trots allt en chans att berätta vad man tycker och önskar, avslutar hon.