”Jag gillar att hjälpa folk i svåra situationer”

H&M genomgår just nu en om­orga­ni­­sation för att möta kundernas ändrade köpbeteenden. Det betyder att facket har mycket att stå i, och i synnerhet Sofia Almbrandt som är ordförande för Akademikerföreningen.

Sofia Almbrant berättar om hur arbetet ser ut:
– Vi är med och förhandlar alla förändringar, och jobbar också för att nå alla medlemmar och berätta att vi tar hand om dem. Vi har inga uppsägningar men vi i styrelsen förbereder oss på olika situationer och har haft workshops för troliga scenarier och hur vi ställer oss till det. Vi har även liknande diskussioner med arbetsgivaren, 
för att komma överens och vara förberedda, säger hon.

Hon menar att H&M på sätt och vis alltid förändras, men att det eskalerade för runt ett år sedan när det stod klart att företaget måste göra förändringar i större skala än tidigare.

Hur reagerar medlemmarna?

– ”Vad kommer hända med mig?” undrar de. För oss handlar mycket om att lugna ner medlemmar och tala om att vi är med i processen. Vi ser till att alla medlemmar känner sig trygga och behandlas korrekt. Och vi finns förstås tillgängliga för samtal och 
rådgivning om någon skulle hamna i kläm.

"Dessutom får jag se mycket av företaget som jag annars inte hade haft tillgång till."

Akademikerföreningen på H&M har runt 550 medlemmar. Merparten av dem sitter på något av företagets kontor i Stockholm, men vissa även i Borås och Göteborg. Storleken och spridningen gör att Sofia Almbrandt sedan tre år tillbaka jobbar 100  procent fackligt. Ett beslut som var långt ifrån självklart.

– Det var många funderingar kring att ta det klivet. Jag är systemutvecklare, ett yrke där kunskaperna är en färskvara. Men det är jättekul att jobba fackligt, jag gillar att hjälpa folk i svåra situationer. Dessutom får jag se mycket av företaget som jag annars inte hade haft tillgång till, säger hon.

Samverkan med ledningen fungerar som den ska. Däremot finns det ibland en misstro mot facket bland andra anställda, menar Sofia Almbrandt.

– Från ledningens sida är man positiv till att det finns fack och lokala föreningar på företaget även om vi inte alltid är överens. Men på vissa ställen längre ner i organisationen finns en inställning att så fort facket är med är det något farligt på gång, säger hon.