Väntat på nytt system i tio år

Sedan 2009 har Kronofogdemyndigheten försökt byta ut IT-systemet REX. "Det senaste budet är att det ska vara gjort till sommaren", säger Matteus Maria Furemalm som är kronoinspektör och vice ordförande i Saco-S-föreningen på myndigheten.

År 2009 rapporterades det i branschmedia om att Kronofogden skulle byta ut verksamhetssystemet REX som togs i bruk 1975.

– När jag för snart tio år sedan bör­jade på myndigheten och lärdes upp till inspektör fick jag höra att det inte var ­någon idé att jag lärde mig det gamla systemet. Det var på väg ut. Det är det dessvärre fort­farande, säger Matteus Maria ­F­uremalm.

En genomgång av Kronofogdemyndighetens årsredovisningar ger en illustrativ bild av svårigheterna.

2012 konstaterades att kapital- och driftskostnader ”kommer vara fortsatt höga de närmaste åren på grund av de stora IT-utvecklings­insatserna som ska genomföras för att ersätta det gamla IT-stödet för verkställigheten (REX)”.

I årsredovisningen för 2013 skri­ver myndigheten att målet är att REX ska vara ersatt vid utgången av 2016. I årsredovisningen för 2015 är slutdatumet framflyttat till 2018. I årsredovisningen för 2018 skriver myndigheten att den arbetat intensivt för ett utbyte av gamla verksamhetssystem under de senaste åren.

– Vi är inne på en så kallad ersättningsresa. Men den tar tid eftersom det hela tiden blir bakslag som gör att vi får börja om igen. Efter att vi har stängt ned någon del av det gamla systemet så händer det ofta något som gör att vi måste ta tillbaka den delen igen. Ibland klarar det nya systemet inte av att hämta uppgifter ur det gamla. Inte minst under det senaste året har det varit ständiga stopp och avbrott. Den nu­varande ledningen ska dock inte beskyllas för detta. Den har tagit tag i sådant som borde gjorts för länge sedan och satsat rejält för att Kronofogdemyndigheten ska bli en modern myndighet.

Hur påverkas personalen?

– Det är så klart allmänt frustre­rande när saker och ting inte fungerar som det ska. Det finns en stor irritation bland personalen över de ständiga avbrotten och det hackiga arbetssätt som avbrotten leder till.

När ska REX vara helt utbytt och det nya systemet i drift?

– Det senaste budet är att gamla REX ska kunna stängas av till sommaren, men det kan säkert dröja. Delar av det nya systemet är ytterligare försenat.