Gamla IT-lösningar sätter käppar i hjulen

Många av IT-systemen i den ­offentliga sektorn är föråldrade. "Vi har en digital infrastruktur och ett digitalt arv som är kraftigt ­eftersatt", säger docent Johan Magnusson.

Han är verksam vid ­Institutionen för tilläm­pad IT vid Göteborgs universitet och har granskat drygt 70  organisationer inom offentlig sektor och deras digitala strategier.

– Vi var i Sverige tidigt ute med digitalisering, vilket var bra då. Problemet i dag är att vi sitter fast i föråldrade system. En del av dem har inte vidareutvecklats sedan 1980-talet. Många bygger på äldre tekniska standarder som inte går att kombinera med nya lösningar, säger Johan Magnusson.

Häromåret konstaterade Ekonomistyrningsverket (ESV) att de flesta svenska myndigheter ”befinner sig på en relativt låg mognadsnivå vad gäller digitalisering” samt att ”i princip hela den offentliga sektorn behöver göra ett kompetenslyft för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter”.

Enligt ESV präglas styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering dessutom av kort­siktighet.

Johan Magnusson berättar att en stor del av statens IT-kostnader går åt till att under­hålla gamla system.

– Förutom att det är dyrt, bromsas och försvåras digitaliseringen efter­som nya tjänster måste anpassas till gammal teknik. Ibland går det inte ens. 1970-talets datorisering och 2020-talets digitalisering är två olika saker.

– Dagens IT-infrastruktur behö­ver i stor ut­sträckning bytas ut, vilket myndigheterna inte kan lösa inom ramen för de budgetramar de har i dag, säger Johan ­Magnusson. ­

Han jämför med bank­väsendets digitalisering.

– Bankerna har i dag en kostnad för IT på cirka 20  procent av omsättningen. Inom offentlig sektor ligger den på cirka 1,5 procent. Det säger något om vad som krävs.

Hur ska exempelvis små kommuner kunna klara det?

– Det kan de nog inte. Men exempelvis SKL skulle kunna bygga upp systemparker som kommunerna kan prenumerera på. Då skulle de ganska snabbt kunna ersätta dagens ­föråldrade infrastruktur med en modern – dessutom en som utvecklas över tid och utan de inlåsningseffekter som dagens har. Samma sak skulle man kunna göra för statliga myndigheter.

– Många stora företag har valt att bygga en parallell digital infrastruktur i stället för att försöka ändra på den man har. Det är så mycket skräp och begränsningar i den teknologin.