Forskaren: IT-strulet är (antagligen) inte ditt fel

Ett steg till en bättre digital arbetsmiljö är att inte acceptera teknik som inte är tillräckligt bra. Det menar Jan Gulliksen som är professor i människa-datorinteraktion vid KTH i ­Stockholm.

Mängden personer som använder datorer i jobbet, dessutom en stor del av arbetstiden, ökar.

– Det gör att även en del IT-­rela­terade problem som kanske kan tyckas små, blir stora eftersom vi tillbringar så mycket tid framför datorn. Det är problem som dessutom bygger upp en ohälsosam stress hos många, säger Jan Gulliksen som menar att det är hög tid att kräva en bättre digital arbetsmiljö.

En del i det är att inte acceptera teknik som inte är tillräckligt bra.

– Det tror jag att det är många som gör i dag. De tänker kanske att det är de själva som är dumma som inte förstår eller kan hantera tekniken.

– Jag kan ta mig själv som exempel. För en tid sedan skulle jag ha ett möte över videolänk. För säkerhets skull kom jag till rummet en halvtimme i förväg för att testa tekniken. Som inte funge­rade.

Tio minuter in i mötet höll Jan Gulliksen, två sekreterare och två från den tekniska supporten på att försöka få igång utrustningen.

– Men det gick inte och till slut gav vi upp. Efteråt var jag förbannad och bestämde mig för att gå till botten med problemet. Då visade det sig att det var fel i instruktionen. Det var inte vi som var dumma.

– Jag tycker att vi ska ställa krav på mer användbar teknik. Det är bara genom att göra det som vi successivt får bättre produkter. Tyvärr är beställarkompetens en bristvara.

Enligt Jan Gulliksen är det många som känner sig otillräckliga och lite främmande inför ny teknik och kanske låter tonåringarna hemma installera den nya routern ellerskrivaren trots att det ofta går att prova sig fram.

– Vi behöver få upp en anda av själv­lärande.

Även på jobbet?

– Ja, men framför allt skulle det behövas ett digitalt kompetenslyft hos alla som yrkesmässigt använder sig av ny teknik så att de förstår hur de olika systemen hänger ihop. Det skulle skapa en väldigt mycket bättre situation än vad vi har i dag.

– Många av de problem som uppstår kan man ofta hantera själv bara man har rätt kompetens. En mycket viktig fråga är därför också hur vi säkerställer kompetensutvecklingsmöjligheterna, säger han.