Inför fullmäktige: Tre frågor till Sofia Larsen

Om knappt två veckor, 11 november, är det extrainsatt fullmäktige. Då ska Juseks delegater rösta om ett eventuellt samgående med Civilekonomerna. Vi ställde några frågor till Juseks ordförande Sofia Larsen om hur tankarna går just nu.

– Det har varit ett intensivt arbete och vi har skickat ut förslagen till propositioner med nya stadgar och inriktningsdokument. Målet har varit bra dialog, transparens och förankring under processen, både internt och tillsammans med Civilekonomerna. Vi har haft ett antal referensgruppsmöten med sektionsordföranden, en särskild hearing och bilaterala möten. Jag hoppas sektionerna och fullmäktigeledamöterna känner att man har fått vara med och bidra.

 

"Med större muskler kan vi jobba ännu mer för våra medlemmar utifrån deras behov"

Finns det några utmaningar?
– Att förändra och göra nytt är alltid en utmaning i sig. Jag hoppas att alla känner delaktighet och att man har fått komma med inspel i sektionerna och professionsföreningarna.

Vad har ni fått för medlemsreaktioner?
– Vad jag har hört så har reaktionerna varit övervägande positiva, även internt och från personalen. Sedan är det klart att frågor som ”hur blir det nu” och ”vad händer med mig” alltid kommer vid en förändring. Just därför har vi valt öppenhet och påverkansmöjlighet.

Hur påverkas medlemmarna av ett samgående?
– Genom ett starkare förbund kan vi ge bättre medlemsnytta. Det är själva grunden till att vi bildar ett nytt förbund. Vi blir mer snabbfotade, en starkare röst i samhällsdebatten och en starkare part i förhandlingar. Med större muskler kan vi jobba ännu mer för våra medlemmar utifrån deras behov. Till syvende och sist stärker det medlemmarna, det är därför vi finns.