Här kompletterar gruppen medarbetarsamtalen

På konsultbolaget Squeed har man utökat medarbe­tarsamtalen med grupp­möten. En gång i månaden träffas kollegor med olika kompe­tens. Resultatet: engagemang, reflektion och tydligare mål.

För ungefär två år sedan införde konsult­bolaget Squeed månatliga gruppmöten. I stället för bara ett medarbetarsamtal per år har de medarbetargrupper, så kallade ”cirklar”, som består av fem till åtta personer med en så bred mix av kompetens, bakgrund och kön som möjligt. Tanken är att medarbetarna i gruppen ska utveckla varandra och komma med tips och råd.

– Vissa har samma mål som jag, och någon kanske har haft samma mål tidigare, så det är ett bra sätt att få input från sina kollegor, säger konsulten Sebastian Lindroos.

Han konstaterar att det med enbart ett medarbetarsamtal per år är lätt att glömma bort målen när man har fullt upp med det dagliga arbetet.

– Den här formen ger mig mer. Det blir ett tillfälle för mig att fokusera och följa upp mina mål, samtidigt som gruppen blir mitt bollplank, säger han, men betonar också att gruppdynamiken har stor betydelse.

– Jag tror att det är viktigt att man har en grupp man känner förtroende för så att det inte bara blir ett rapporterings- och avstämningsmöte, konstaterar han.

Jämfört med det årliga medarbetarsamtalet fungerar gruppmötena bättre, menar Sebastian Lindroos.

– Det är lätt att medarbetarsamtalen går på slentrian, man fokuserar på processen i stället för på sin egen utveckling, säger han och tillägger att gruppmötena gör att medarbetarna reflekterar mer över sitt arbete.

Att ha samtalen i grupp eliminerar också maktbalansen mellan chef och anställd som kan ha en negativ effekt.

– Det blir mer avslappnat och som ett prestigelöst samtal mellan kollegor, säger han.