Förslag: Reformera PPM

Premiepensionssystemet bör utformas så att det så långt som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman egna fondportföljer som gör det. Det framgår av en ny regeringsutredning.

– Pensionsgruppen är överens om att premiepensionssystemet ska reformeras. Staten måste ta ett större ansvar för ett tryggare system och bra pensioner. Utredningen har i dag presenterat förslag som vi nu kommer arbeta vidare med inom Regeringskansliet och Pensionsgruppen, sade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på måndagen.

Utredningen föreslår bland annat att det öppna fondtorget ska ersättas av ett som är upphandlat, där en särskild huvudman ”ansvarar för att det finns en tillräcklig valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet”.

Enligt utredaren Mikael Westberg skulle dagens drygt 500 fonder minska till 150-200 fonder om hans förslag vinner gehör.

För alla sparare blir förvalet utgångsläge och det ska inte krävas aktivitet eller finansiella kunskaper. Man ska även få möjlighet att välja risknivå.

Av utredningen framgår också att Sjunde AP-fonden får fler uppgifter och byter namn till Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning. Den föreslås verka för att nuvarande fondtorg är avvecklat och ersatt senast vid årsskiftet 2023/2024.