Forskare: Positiva effekter med arbetstidsförkortning

I Östersundshem har personalen jobbat sex timmars arbetsdag under 1,5 år. Trots att samma arbetsuppgifter utfördes ökade inte medarbetarnas stressnivåer, visar en studie från Mittuniversitetet.

På kommunala Östersundshem har ett 60-tal medarbetare kunnat reducera sin arbetstid, med bibehållen lön, till sex timmar/dag genom förtroendearbetstid. Försöksprojektet inleddes 1 februari i fjol och avslutades 31 augusti i år.

Av resultatet framgår att arbetstiden i snitt minskade från 40 till 32 timmar per vecka och att stressen inte ökade. Den upplevda stressen visade sig ligga på ungefär samma nivå hela perioden, och framför allt ökade de kvinnliga medarbetarnas sömn och välbefinnande.

− Man skulle ju kunna tänka sig att stressen borde öka eftersom man hade samma arbetsuppgifter men skulle utföra dem på kortare tid. Men så var inte fallet. En slutsats som därför kan dras är att arbetstidsförkortningen gav möjlighet till återhämtning som i sin tur gjorde att man orkade arbeta i ett högt tempo, säger Ingrid Zakrisson, professor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet.

Till grund för forskarnas slutsatser ligger tre löpande enkätundersökningar och en analys av Östersundshems frånvarostatistik.

Klicka här för att läsa hela rapporten