Brist på kompetensutveckling bland privatanställda

Nästan hälften av de privatanställda får ingen kompetensutveckling i jobbet. Enligt en rapport från PTK utgör kostnader för kurser en låg andel av företagens personalkostnader.

Av rapporten framgår att i snitt 1,6 procent av den totala kostnaden per anställd går till kursavgifter. En fjärdedel av antalet kurstimmar läggs på obligatoriska utbildningar inom säkerhet och hälsa.

Anställda med lägre lön, kortare utbildning eller osäkrare anställningsvillkor får mindre kompetensutveckling.

Medarbetare på större företag har större chans att få kompetensutveckling.

PTK menar att arbetsgivare måste ta ett större ansvar för personalens kompetensutveckling och konstaterar att många företag saknar strukturer och systematik för kompetensutvecklande insatser, samt att det i mer än hälften av företagen inte finns en ansvarig person eller enhet för personalutbildning.