Allt inför extra fullmäktige

På måndag röstar Juseks delegater om ett samgående med Civilekonomerna. Här är allt du behöver veta inför extra fullmäktige på Operaterassen i Stockholm.

– Vi tar det här steget för att tiden är rätt. Det handlar om två starka förbund med bra varumärken. Jusek är i en fas där vi är attraktiva som medlemsförbund för förtroendevalda och vi ökar dessutom i medlemsantal. Men ska vi klara oss framåt och möta de frågor kring medlemsnytta och konkurrens vi ser behöver vi kraftsamla i ett gemensamt förbund.

Det sade Juseks ordförande Sofia Larsen för ett år sedan när förbundsstyrelsen röstat igenom en viljeriktning om att bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna. Det skulle samla drygt 130 000 medlemmar jämfört med dagens dryga 90 000.

"Nu lägger vi grunden för Sveriges vassaste och mest tillgängliga akademikerförbund"

I maj röstade Juseks delegater ja till förslaget på ordinarie fullmäktige.

– Tillsammans vill vi bygga ett innovativt fackförbund som ger medlemmarna bästa tänkbara stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Nu lägger vi grunden för Sveriges vassaste och mest tillgängliga akademikerförbund, sade Sofia Larsen efter fullmäktige.

Men för att inriktningsbeslutet om att bli Sacos näst största förbund ska träda i kraft krävs ett extrainsatt fullmäktige. På måndag har delegaterna att ta ställning till stadgar och andra regler, dokument om identitet, politik och riktning, samt medlemsavgifter för det nya förbundet.

Om extra fullmäktige ger sitt bifall till att fullfölja planerna väntar ett konstituerande* gemensamt fullmäktige den 16 december.

Det nya förbundet kommer att få ett nytt namn och bildas preliminärt den 1 januari 2020.

* Ett möte där bland annat styrelseposter och ansvarsområden fördelas.