Undersökning: Arbetsgivare dåliga på stresshantering

Nära hälften av de anställda, 43 procent, anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga stress på jobbet. Det visar en Sifo-undersökning på uppdrag av Randstad.

Mer än var tionde svensk, varav dubbelt så många kvinnor som män, har gått sjukskriven på grund av stress de senaste tre åren. Enligt siffror från Försäkringskassan har antalet stressrelaterade sjukskrivningar exploderat. Under 2010-talet ökade de med 330 procent.

I den nya Sifo-undersökningen svarar 43 procent att de anser att arbetsgivarens stressförebyggande åtgärder inte är tillräckliga. 40 procent tycker tvärtom.

– Som arbetsgivare har man ett stort ansvar, både i att arbeta förebyggande men också i att stötta sina medarbetare i att komma tillbaka till arbetsplatsen efter en sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. Att komma tillbaka till samma arbetsplats kan vara tufft av flera anledningar, och det är inte ovanligt att man vill söka sig till något helt nytt, säger Camilla Campelo, hr-direktör på Randstad.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel 19-22 februari 2019. 1188 personer i åldern 18 - 65 år intervjuades, av dessa var 1011 i sysselsättning eller studerande/arbetslös.
Webbpanelen rekryteras utifrån ett slumpmässigt urval.