Undantag att prata tjänstepension på anställningsintervju

Bara en av tio sökande får frågor om tjänstepension under anställningsintervjun. Det visar en Sifoundersökning på uppdrag av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.

12 procent av de tillfrågade uppgav att rekryteraren vid senaste anställningsintervjun tog upp tjänstepensionen.

Att prata tjänstepension borde vara lika självklart som att prata lön anser Kristina Kamp som är pensionsekonom på webbportalen Min Pension.

– Det ligger både i arbetsgivarens och arbetstagarens intresse eftersom det är den viktigaste anställningsförmånen, säger hon.

Hon framhåller också att lönesamtalet är ett ypperligt tillfälle för arbetsgivare att lyfta fram och sätta tjänstepensionen i ett sammanhang med de anställda.

– Att tydliggöra kopplingen mellan lön och pension är viktigt ur flera aspekter och med en löneökning ökar ju också avsättningen till tjänstepension, säger Kristina Kamp.

I åldersgruppen 30-49 år är det något vanligare att frågan kommer upp under anställningsintervjuer. Det är också vanligare att frågan om tjänstepension lyfts när en man intervjuas (15 procent) än en kvinna (9 procent).

Totalt gjordes 1000 intervjuer i åldersgruppen 20+ i arbetsför ålder.