Ett turbulent år på Arbetsförmedlingen

1 november ska Arbetsförmedlingen vara klar med sitt förslag på hur reformeringen av myndigheten ska gå till. Samtidigt läggs en mängd AF-kontor ned runt om i Sverige, personal sägs upp medan andra slutar frivilligt. "Det är mycket rörigt det som pågår. Ibland rena karusellen", säger Helén Justegård som är ordförande för Saco-S på Arbetsförmedlingen.

Helén Justegård.

Månaderna efter det senaste riksdagsvalet besökte partiledarna återkommande riksdagens talman Andreas Norlén för att diskutera tänkbara regeringsbildningar.

Trots att talmannen bjöd på kaffe och småkakor lyckades han under hösten inte få fram en statsminister som accepterades av riksdagen.

Medan spelet kring regeringsmakten pågick 
som bäst, antog riksdagen dagen före lucia Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som bland annat innehöll kraftiga besparingar 
på Arbetsförmedlingen.

Några veckor senare varslades 4 500 personer runt om i Sverige, ungefär en tredjedel av Arbetsförmedlingens anställda, om uppsägning. Samtidigt aviserades att ungefär hälften av myndighetens kontor skulle stängas, varav merparten i mindre och medelstora orter.

– Parallellt med detta befann sig Arbetsförmedlingen sedan flera år tillbaka i en omfattande omorganisation, vilket gjorde oredan och förvirringen ännu större, berättar Helén Justegård.

Den blev inte mindre när Socialdemokraterna, Miljö
partiet, Liberalerna och Centern i ungefär samma veva kom överens om det så kallade januariavtalet. En central del i avtalet är att Arbetsförmedlingen ska förändras i grunden och väsentliga delar privatiseras, vilket ska vara genomfört 2021.

Som en rekyl från tiden före januariavtalet överlämnade den så kallade arbetsmarknadsutredningen ett par veckor senare sitt slutbetänkande till regeringen.

– Utredningen hade gjort ett jätte
jobb. Gått igenom forskningsresultat, undersökt hur arbetsmarknadspolitiken fungerar i andra länder och liknande. Men det spelade ingen roll. Utredningens gedigna arbete passade inte längre och då åkte den i papperskorgen. Det är väldigt tråkigt, säger Helén Justegård.

I maj fick Arbetsförmedlingen 
i uppdrag av regeringen att förbereda, analysera och ta fram förslag på hur förändringen av myndigheten ska gå till. Alltså delvis det som arbetsmarknadsutredningen redan hade gjort. Arbetet ska vara klart den 1 november.

– Vi vet inte vad som blir kvar av Arbetsförmedlingen verksamhet, vad som ska läggas ut på privata aktörer och på vilket sätt. Det är extra frustrerande att allt dessutom ska gå så otroligt snabbt, trots att arbetsmarknadspolitik knappast är någon quick fix. Förslaget ska heller inte utredas vidare eller skickas ut på remiss, vilket är väldigt konstigt med tanke på vilka stora förändringar det handlar om, säger hon.

Är det inte rimligt att politiska beslut och uppgörelser får genomslag i verksamheten?

– Självklart. Vi arbetar i en politiskt styrd organisation. Men att bara ha på sig fram till 2021 för att förändra en så pass stor myndighet i grunden är mycket kort tid. Det behövs mer tid för att det ska bli så bra som möjligt.

– Till det kommer att det ska utses en ny generaldirektör för 
Arbetsförmedlingen. Det är många parallella processer som pågår vilket, tillsammans med politikens allt kortare ledtider, gör det extra rörigt.

Hur mår personalen?

– Många är oroliga. För sin egen skull så klart, men också för de arbetssökandes. Vad kommer att hända med dem. Vilket stöd och hjälp kommer de att kunna få?

Sedan i januari har Arbetsförmedlingens organisation förändrats markant. 130 lokalkontor har eller är på väg att läggas ned. Cirka 3 000 personer har lämnat myndigheten, varav ungefär hälften har blivit uppsagda.

– I orostider är det självklart att personalomsättningen ökar. Människor ser om sitt eget hus och de som har möjlighet söker andra jobb. Våra medlemmar, som är välutbildade, har det kanske lite lättare än många andra när det gäller att hitta nya jobb. Men bor de på en mindre ort kan det vara svårt även för dem. Samtidigt som vi tappar kompetens, gör den stora osäkerheten och turbulensen det svårare att rekrytera nya medarbetare, vilket faktiskt också kommer att behövas.

– Jag har jobbat inom Arbetsförmedlingen sedan 2001 och har varit med om flera regerings- och majoritetsskiften och de förändringar som kan följa av det. Men det har varit lätta briser jämfört med vad som pågår nu.